طراحی بسته بندی تخمه آفتابگردان رنکس

طراحی بسته بندی نات بار، سریال بار و … (‌تخمه آفتابگردان )‌  برند رنکس هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ
در این طرح که توجه به یونیفورم کردن خانواده محصولات بوده که تم اصلی رو بر روی محصولات مختلف بسط بدیم .

 برای تفکیک تتنوع محصول هم از رنگ بندی و استفاده از المان تصویر طعم استفاده شد.

 محسن کریمی  طراح تخصصی بسته بندی

Renex Sunflower Design

NutBar, Serial Bar and… (‌ Sunflower Seed) Packaging Design ‌ Brand of Ranx Holding Golrang Industrial Group
In this plan, which is to pay attention to uniforming the product family, we will expand the main theme on different products.

Coloring and using the taste image element were used to differentiate the product variety.

Mohsen Karimi Specialized packaging designer

6

Pictures

© 2021 Copyright - Mohsen Karimi | iRBset